Vaše potřeby jsou naše starost
Slideshow
Polar Equine

CS500 cad

Cyklomodely

Cena:5400.00

Záznamové funkce:

 • kódovaný přenos TF i všech cykloúdajů zcela imunní proti vnějšímu rušení (díky použité technologii W.I.N.D. = radiová frekvence 2,4 GHz)
 • bezdrátové měření TF s přesností EKG
 • zóna tepové frekvence včetně zvukové a vizuální signalizace
 • znázornění TF v absolutních hodnotách či v procentech z maximální TF
 • průměrná a maximální TF dosavadního průběhu záznamu
 • nejvyšší možná doba souvislého měření = 99:59 hodin
 • stopky - až 99 mezičasů (s podrobným vyhodnocením každého úseku včetně průměru a maxima TF)
 • dva různé časovače pro intervalový trénink
 • změna údajů v průběhu zatížení - 3 řádky
 • záznam uklidnění (podle TF či podle času)
 • Automatické mezičasy (měřené a ukládané pravidelně podle předem nastavené vzdálenosti - pouze při použití cyklosnímače rychlosti)

Hodnocení úrovně výkonnosti ("Vlastní" funkce):

 • Vlastní Energetický výdej (OwnCal) - průběžná evidence kalorického výdeje
 • Vlastní Zóna TF - stanovení optimální zátěžové zóny pro nadcházející zatížení
 • Výpočet maximální TF na základě zadaných individuálních parametrů

Paměťové funkce:

 • každý z nejvýše 14 kompletních přehledů uložených v paměti přístroje obsahuje tyto údaje:
  1. celkový čas záznamu
  2. nastavené limity zóny TF + čas strávený nad, pod a ve vymezené zóně
  3. průměrnou a maximální TF celého záznamu i dílčích změřených úseků
  4. energetický výdej v průběhu záznamu
  5. průměrnou a maximální rychlost celého záznamu i dílčích změřených úseků (při použití cyklosnímače rychlosti)
  6. průměrnou a maximální frekvenci šlapání celého záznamu i dílčích změřených úseků (při použití cyklosnímače kadence - lze dokoupit jako příslušenství)
  7. průměrný i maximální silový výkon a poměr šlapání pravá/levá (při použití cyklosnímače silového výkonu - lze dokoupit jako příslušenství)
  8. celkovou vzdálenost (kilometráž) záznamu (při použití cyklosnímače rychlosti)
  9. průměrnou, nejnižší a nejvyšší nadmořskou výšku v průběhu záznamu
  10. převýšení v průběhu záznamu (součet nastoupaných metrů a "naklesaných" metrů)
  11. průměrnou teplotu v průběhu záznamu
 • podrobné vyhodnocení jednotlivých úseků
 • celkové souhrnné statistiky všech důležitých údajů za určité období

snímač silového výkonu

Cyklistické parametry:

 • aktuální, průměrná a maximální rychlost (snímač rychlosti součástí základního vybavení)
 • denní i celková vzdálenost (odometr)
 • možnost nastavení obvodu kola a dalších parametrů až pro 3 bicykly
 • Autostart = automatické spuštění / přerušení záznamu podle otáčení kol (tj. řízené signálem od snímače rychlosti)
 • odhadovaný čas dojezdu do cílového místa (po zadání vzdálenosti)
 • držák přijímače na řídítka součástí základního vybavení
 • W.I.N.D. snímač kadence šlapání
 • W.I.N.D. snímač silového výkonu (nad rámec základního vybavení)

Spojení s PC:

 • bezdrátový přenos záznamů do internetové aplikace k dalšímu vyhodnocení na frekvenci W.I.N.D. (USB Interface Datalink - nutno dokoupit) přes program WebSync

snímač silového výkonu

Funkce hodinek:

 • denní čas (12 či 24 hodinový režim)
 • datum a den v týdnu
 • dvě časové zóny

Další funkce:

 • vodotěsnost - odolný proti proti dešti, potu, postříkání...
 • indikátor slabé baterie
 • ovládací jazyk = ANG
 • třířádkový displej
 • možnost zoomu (zvětšení údajů na displeji)
 • Polar CS500
  Polar CS500